ACTIVE

Commissie ACTualiteit en Inzet voor Elkaar

De commissie ACTualiteit en Inzet voor Elkaar zet zich een jaar lang in voor driepijlers. Ze zamelen geld in voor een goed doel, faciliteren vrijwilligerswerk voor studenten en organiseren maatschappelijk betrokken activiteiten.