Agenda - Bestuurswissel

Voor de pauze zullen verschillende raden en commissies zich presenteren of wisselen. Na de pauze vindt het officiële gedeelte plaats, het XXXVIe bestuur zal haar taken overdragen aan het XXXVIIe bestuur. De avond zal worden afgesloten met het wisselfeest.