Carrière

Welkom op de carrièrepagina van de MSFU "Sams". Hier vind je allerlei informatie van bedrijven en organisaties die jou als geneeskundestudent iets te bieden hebben. Te denken valt aan loopbaanbegeleiding, vacatures, opleidingsplekken/stageplaatsen, evenementen, of hulp bij het zoeken hiernaar. Daarnaast zijn hier vaak ook leuke zaken voor de geneeskundestudent te vinden, zoals reizen voor na je co-schap, of leuke workshops en andere carrièregerelateerde evenementen. 

Voor al je carrièregerelateerde vragen kun je terecht bij Career Services Geneeskunde.
Career Services slaat een brug tussen studenten, opleidingen én de arbeidsmarkt om zo studenten van de Universiteit Utrecht zo goed mogelijk voor te bereiden op het werkzame bestaan. Voor jou als geneeskundestudent staan career officers Marte en Kim klaar om je te helpen met elke vraag op het gebied van carrièreontwikkeling en -oriëntatie. Op de Career Services website vind je onder andere informatie over alle trainingen, staan tips voor jouw CV en kun je een afspraak maken met de career officers.