Commissies

ABCie
De commissie ACTualiteit en Inzet voor Elkaar zet zich een jaar lang in voor driepijlers. Ze zamelen geld in voor een goed doel,...
Escobar, o.d.z. Vamos Incapablo! 
BECOsmos
BlanCO
De congrescommissie organiseert jaarlijks een congres. 
Commissie ter organisatie van geneeskundekoor 'Echo'
EK-cie
ICT-cie
Kluscommissie
Kookcie
Commissie tot de redactie van het verenigingsblad "Medizine"
Snowcie
SUMMA-cie
Weekendcie