MCC

Medischecarrièrecommissie (MCC)

De medischecarrièrecommissie organiseert een dag vol met workshop en praatjes van sprekers, die geneeskundestudenten helpt om zich te oriënteren op de verschillende beroepsmogelijkheden. De commissie bestaat vaak uit ouderejaars studenten.

De MCD-cie wisselt in juni, en vergadert één keer per één of twee weken. Mail voor meer informatie naar bestuur@msfusams.nl. Voor direct contact met de commissie kun je mailen naar carrieredag@msfusams.nl.