Onderwijs

Studenten hebben op allerlei plekken in het onderwijs inspraak. In onderstaand organogram is in het geel aangegeven waar studenten betrokken zijn.

Zo zijn studenten naast de jaarvertegenwoordigingen ook vertegenwoordigd in de opleidingscommissie, de Studentenraad en de curriculumcommissie. De opleidingscommissie houdt zich bezig met de kwaliteit van de inhoud van het onderwijs. De Studentenraad is onderdeel van de Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad) en zorgt ervoor dat de mening van de student wordt meegenomen in het beleid van het UMC Utrecht op het gebied van onderwijs en onderzoek. De curriculumcommissie houdt zich bezig met de vernieuwing van het onderwijs.