RvTA

De Raad van Toezicht en Advies komt twee keer per jaar samen om de statutair vastgelegde controles uit te voeren en het bestuur der MSFU "Sams" te adviseren. De volgende leden nemen zitting in de RvTA:

Naam Functie Lid sinds

Mw. W. Nilsson-de Jong

Secretaresse der MSFU "Sams"

1983

Prof. dr. G.H. Blijham

Oud-voorzitter Raad van Bestuur UMCU
Hoogleraar interne geneeskunde

1998

Prof. dr. Th.J. ten Cate

Hoogleraar medisch onderwijs

2000

Dr. I.E. Thunnissen

Docent functionele anatomie
Bachelorcoördinator CRU

2000

Dr. W.L.M. Kramer

Kinderchirurg

2005

Prof. dr. E.W.M.T. ter Braak

Hoogleraar medisch onderwijs
Internist-endocrinoloog

2007

Prof. dr. L.J. Kapelle

Hoogleraar neurologie

2008

Prof. dr. M.R. van Dijk

Hoofd Opleiding Pathologie
Hoogleraar medisch onderwijs

2008

Prof. dr. F. Miedema

Oud-decaan faculteit geneeskunde
Hoogleraar immunologie

2009

Drs. M. Kok

Docent communicatie

2010

Prof. dr. R.L.A.W Bleys

Hoogleraar anatomie

2012

Dhr. O.C. Rip

Adjunct-directeur van de directie
Informatievoorziening & Financiën

2012

Dr. M. E. Wiesman

Kinderarts

2014

Prof. Dr. J.J.M. van Delden

Hoogleraar medische ethiek

2015

Dr. M.A.F.M. Gerrits

Universitair Hoofddocent Onderwijs

2015

Mevr. I. Steenhoek

Studie-adviseur

2015

Prof. dr. M.M.E. Schneider 

Voorzitter Raad van Bestuur UMCU
Hoogleraar interne geneeskunde

2016

Dr. A. Van Royen

Opleidingscoördinator SUMMA

2017

Mevr. M. Otter

Career Officer faculteit Geneeskunde

2018

Mevr. C.C.A. Delhez

Honorair bestuurslid der MSFU "Sams"

2018

Dhr. S. Fadaei

Honorair bestuurslid der MSFU "Sams"

2018