RvTA

De Raad van Toezicht en Advies komt twee keer per jaar samen om de statutair vastgelegde controles uit te voeren en het bestuur der MSFU "Sams" te adviseren. De volgende leden nemen zitting in de RvTA:

Naam
Functie
Lid sinds
Prof. dr. G.H. Blijham
Oud-voorzitter Raad van Bestuur UMCU
Hoogleraar interne geneeskunde
1998
Dr. I.E. Thunnissen
Docent functionele anatomie
Bachelorcoördinator CRU
2000
Dr. W.L.M. Kramer
Kinderchirurg
2005
Prof. dr. M.R. van Dijk
Hoofd Opleiding Pathologie
Hoogleraar medisch onderwijs
2008
Prof. dr. F. Miedema
Oud-decaan faculteit geneeskunde
Hoogleraar immunologie
2009
Drs. M. Kok
Docent communicatie
2010
Prof. dr. R.L.A.W Bleys
Hoogleraar anatomie
2012
Dhr. O.C. Rip
Adjunct-directeur van de directie
Informatievoorziening & Financiën
2012
Dr. M.A.F.M. Gerrits
Universitair Hoofddocent Onderwijs
2015
Mevr. I. Steenhoek
Studie-adviseur
2015
Prof. dr. M.M.E. Schneider 
Voorzitter Raad van Bestuur UMCU
Hoogleraar interne geneeskunde
2016
Dr. A. Van Royen
Opleidingsdirecteur geneeskunde
2017
Mevr. M. Otter
Career Officer faculteit Geneeskunde
2018
Dr. R. Pandit Universitair docent Farmacologie 2021
 Dr. H.G.M. Arets Opleidingscoördinator SUMMA 2021
Mevr. M.G. Oudenes
Honorair bestuurslid der MSFU "Sams"
2021
Dhr. J. Gregroire
Honorair bestuurslid der MSFU "Sams"
2021

mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven